Hovedstadens Beredskab har fået D-mærket: Vil skabe digital tryghed for hovedstadens borgere

Et ”skulderklap” for øget fokus på it-sikkerhed og dataetik.

Virksomhedsgruppe

Gruppe IV+

D-mærket siden

2022


Et ”skulderklap” for øget fokus på it-sikkerhed og dataetik.

Allerede inden D-mærket havde Hovedstadens Beredskab et stort fokus på informationssikkerhed, men i forbindelse med processen henimod D-mærket er der igangsat yderligere tiltag og kommet betydeligt mere fokus på informationssikkerhedsrelaterede værn i it-systemer og -services helt fra udviklingens tidligste stadier og igennem hele livscyklussen. Derudover er der sat mere fokus på forretningskritiske data og på dataetik, der nu er indarbejdet i informationssikkerhedspolitikken.

”Vi er stolte over at få skulderklappet og modtage D-mærket, for et stykke arbejde som vi prioriterer rigtig højt i Hovedstadens Beredskab. Vi vil gerne bruge D-mærket til at udvise digital ansvarlighed og dermed give tryghed til borgerne, virksomhederne og vores medarbejdere, hvis data vi behandler” udtaler Christian Falberg Goth, Chef for IT, Digitalisering & Shared Service, Hovedstadens Beredskab.

D-mærkets direktør, Mikael Jensen er også begejstret for, at D-mærket nu er tildelt Hovedstadens Beredskab efter en god proces:

”Jo større og mere kompleks virksomheden eller organisationen er, jo flere kriterier og krav. Derfor er vi også særligt glade for, at en stor organisation som Hovedstadens Beredskab, med godt 800 medarbejdere, har opnået D-mærket og vil gå forrest for at skabe mere digital tryghed for hovedstaden og dens over 1 mio. borgere. Vi ser frem til, at flere og flere virksomheder og organisationer følger det gode eksempel og gør det samme. Vi lancerede D-mærket for lidt over et år siden og der er over 500 virksomheder og organisationer i gang med D-mærket. Så interessen er der, men det er ikke et quickfix at leve op til D-mærkets kriterier og krav.”

Man skal leve op til den tillid som borgerne har

Hovedstadens Beredskab er af den opfattelse, at håndterer man data, så skal der være styr på det, og man skal som organisation leve op til den tillid som borgere og virksomheder har. Hos Hovedstadens Beredskab indsamles kun nødvendige data og de data bruges kun til det specifikke formål. Det ses blandt andet gennem håndtering af opkald til 112, forklarer Pernille Grouleff Poulsen, informationssikkerhedsleder, Hovedstadens Beredskab:

”I det øjeblik en borger ringer 112 fra en smartphone, sendes en datapakke til alarmcentralen, så vi kan følge lokationen på personen og reagere med det samme. Men lige præcis der, har vi fat i nogle ret følsomme persondata, fordi vi helt præcis ved, hvor folk befinder sig henne.”

Det er en nødvendighed, for at vi kan udføre arbejdet bedst muligt, men det er vigtigt at forstå, at der er gjort etiske overvejelser i forhold til brugen af denne data, forklarer Pernille og fortsætter:

”Efterfølgende modtager borgeren en sms, hvor vi blandt andet beskriver, hvordan vi behandler de data. Borgerne må jo for alt i verden ikke tro, at vi altid kan se, hvor de er, for det kan vi ikke – kun i dén specifikke situation.”

En værdiskabende proces

Med D-mærket har Hovedstadens Beredskab fået en struktureret ramme til arbejdet med data i bred forstand:

”Processen henimod D-mærket har været givtig for de forskellige enheder af it-afdelingen og resten af de berørte medarbejdere, da D-mærket stiller krav til organisationen, som vi i processen har skulle tage stilling til og dokumentere.” En proces, der er vigtigere end nogensinde grundet den høje cybertrussel, understreger Sebastian Felskov, jurist, Hovedstadens Beredskab.

Opfordrer andre organisationer til at tage D-mærket

Hovedstadens Beredskab opfordrer andre organisationer til at starte processen med henblik på at få tildelt D-mærket:

”Det er vigtigt, at borgere føler sig trygge og har tillid til organisationer og den data de behandler. Det ansvar ligger på virksomhederne og organisationerne og D-mærket er et rigtig godt redskab til dette.” det udtaler Christian Falberg Goth, chef for IT, Digitalisering & Shared Service, Hovedstadens Beredskab.

Processen foregik i dialog med D-mærket og kunne planlægges ind i en hverdag, hvor der også sker en del ikke-planlagte ting. Netop dét ønsker D-mærket at skabe rammerne for, udtaler D-mærkets direktør, Mikael Jensen:

”D-mærket er en proces, hvor virksomheden eller organisationen løbende udvikler sig, bliver dygtigere, implementerer og dokumenterer tiltag henimod tilsynet. Derfor er det også vigtigt, at vi møder virksomhederne i øjenhøjde og med forståelse for deres hverdag og drift.”

Fakta:

  • Hovedstadens Beredskab dækker 8 kommuner, et område med ca. 1 mio. borgere og rigtig mange virksomheder. Vi er dermed Danmarks største kommunale beredskab. Vores opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.
  • D-mærket er Danmarks nye mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Industriens Fond står bag D-mærket i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk. D-mærket støttes af Erhvervsstyrelsen og er en uafhængig privat organisation.