Cyberbarometer slår fast: Cybersikkerhed giver konkurrencefordele

Billede af kontorbygning

ForfatterD-mærket
Udgivet18.12.2023

Næsten tre fjerdedele af danske SMV’er oplever en sammenhæng mellem investeringer i cybersikkerhed og konkurrencefordele. Samtidig erklærer over halvdelen af virksomhederne sig enige i, at cybersikkerhed er vigtigt, når de vælger underleverandører. Det viser årets Cyberbarometer, som Industriens Fond står bag.

Den 30. november udkom Industriens Fond med det årlige landsdækkende Cyberbarometer, som tager temperaturen på cybersikkerheden i danske små og mellemstore virksomheder.

Cyberbarometret slår fast med syvtommersøm, at der er klar sammenhæng mellem virksomheders investeringer i cybersikkerhed og oplevede konkurrencefordele. Hele 72 procent af de adspurgte virksomheder oplever konkurrencefordele, når de investerer i cybersikkerhed. Jo flere cybersikkerhedstiltag de indfører, des flere konkurrencefordele oplever de.

Investeringer i cybersikkerhed bør altså ikke kun være drevet af at bygge et stærkere værn mod en stigende cybertrussel eller at leve op til lovgivning. Der ligger stor forretningsmæssig værdi i at gribe cybertruslen proaktivt an, og det forstår flere og flere SMV’er.

“Ligesom sidste år ser vi en klar sammenhæng mellem cybersikkerhed og konkurrenceevne. Det understreger, hvor vigtigt det er at arbejde med cybersikkerhed som en integreret del af forretningsstrategien. Cybersikkerhed handler altså ikke kun om beskyttelse mod it-kriminalitet, men om at styrke sin forretning samt opnå og fastholde konkurrencefordele,” siger programchef for cybersikkerhed i Industriens Fond, Malene Stidsen.

Cybersikkerhed prioriteres højt ved valg af underleverandør

Årets Cyberbarometer viser, at hele 61 procent af danske SMV’er mener, at cybersikkerhed er vigtigt eller meget vigtigt, når de vælger underleverandører. Som underleverandør er der altså klare konkurrencefordele at hente i arbejdet med at styrke cybersikkerheden – og i at kunne fremvise det arbejde, ikke mindst. Her har D-mærket værdi som synligt bevis i dialogen med kunder.

Konkurrencefordelene ved cybersikkerhed bliver kun større med de nye krav fra EU, som kommer i form af NIS2-direktivet i oktober 2024. Her skal samfundskritiske virksomheder leve op til strengere kriterier for databeskyttelse og it-sikkerhed. Ét af kriterierne er leverandørsikkerhed.

”Virksomheder, der bliver direkte omfattet af NIS2, kommer til at stille større krav til cybersikkerheden hos deres underleverandører. Det kan virke som en byrde – ja ligefrem skræmmende – men det rummer også et stort potentiale. Med skærpede krav følger også en mulighed for at distancere sig fra konkurrenter på cybersikkerheden og dermed springe mange pladser frem i leverandørkøen,” siger Mikael Jensen, direktør i D-mærket.

D-mærket er tilpasset virksomhedens virkelighed, så det ikke bliver en uoverstigelig opgave for små og mellemstore virksomheder at styrke cybersikkerheden og opnå en certificering for indsatsen. Start med D-mærkets gratis selvevaluering, som giver et overblik over virksomhedens it-sikkerhed, og hvor det er nødvendigt at styrke sikkerheden eller indføre nye initiativer. Du kan også booke et gratis opstartsmøde på D-mærkets hjemmeside, hvis du fx har nogen spørgsmål tidligt i processen eller ønsker yderligere vejledning.

Industriens Fond står bag D-mærket i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk.

Om Cyberbarometeret

Cyberbarometeret belyser konkurrencefordelene ved investeringer i cybersikkerhed. Barometeret er baseret på en spørgeundersøgelse blandt danske små og mellemstore virksomheder. I undersøgelsen er cybersikkerhedstiltagene inddelt i tre forskellige former hhv. ‘Teknik’, ‘Forankring og styring’ samt ‘Rutiner og træning’. Ligeledes er konkurrencefordelene opdelt i kategorierne ‘Effektivitet og nytænkning’, ‘Tillid’ og ‘Bundlinje’.